Sociedade Antropolóxica Galega
Galician Anthropological Society


FOL DE VELENO

“FOL DE VELENO. Anuario de Antropoloxía e Historia de Galiza” é unha publicación dada de alta oficialmente con ISSN: 2253-8437, na que prevalece o interese divulgativo e de labor social, nun intento por achegar á cidadanía temas culturais que normalmente permanecen circunscritos ao ámbito académico ou especializado. O anuario está pensado, xa que logo, como un espazo libre e de calidade onde especialistas da etnografía, da arqueoloxía, da historia e da antropoloxía galega poidan expor as súas achegas e as súas investigacións. Ademais ofrece aos novos investigadores que traballan no eido da descuberta e da recuperación da nosa cultura popular e da nosa historia unha canle onde publicar os seus traballos. FOL DE VELENO tamén está aberto ás achegas doutros investigadores de fóra de Galicia e a traballos alleos ao ámbito galego pero que pola súa temática poidan ser de interese para os nosos lectores. O anuario véndese nas librerías e a través da nosa web. Todos os ingresos obtidos coa venda do anuario van destinados integramente ao financiamento deste proxecto editorial como único xeito de garantir a viabilidade da publicación.

 

Dirección: Rafael Quintía

Redactor xefe: Miguel Losada

“FOL DE VELENO. Anuario de Antropoloxía e Historia de Galiza”. Nº9

“FOL DE VELENO. Anuario de Antropoloxía e Historia de Galiza”. Nº8

“FOL DE VELENO. Anuario de Antropoloxía e Historia de Galiza”. Nº7

DISPOÑIBLE ONLINE

“FOL DE VELENO. Anuario de Antropoloxía e Historia de Galiza”. Nº6

DISPOÑIBLE ONLINE

“FOL DE VELENO. Anuario de Antropoloxía e Historia de Galiza”. Nº5

DISPOÑIBLE ONLINE

“FOL DE VELENO. Anuario de Antropoloxía e Historia de Galiza”. Nº4

DISPOÑIBLE ONLINE

“FOL DE VELENO. Anuario de Antropoloxía e Historia de Galiza”. Nº3

DISPOÑIBLE ONLINE

“FOL DE VELENO. Anuario de Antropoloxía e Historia de Galiza”. Nº2

DISPOÑIBLE ONLINE

“FOL DE VELENO. Anuario de Antropoloxía e Historia de Galiza”. Nº1

DISPOÑIBLE ONLINE

Contactos

Sociedade Antropolóxica Galega

Síguenos na Rede

Segue a Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) nas Redes Sociais.

Wordpress   Blog da Antropoloxia Galega

Wordpress En Facebook

Twitter   En Twitter

Youtube   En Youtube

 En Ivoox

 En Isuu

Aviso Legal