Sociedade Antropolóxica Galega
Galician Anthropological Society


RADIO

Entrevista a Rafael Quintía sobre su libro A NOSA SEÑORA DA LANZADA.

Entrevista en el pprograma "Encuentros en la Medianoche" de Radio Voz a Rafael Quintía sobre su libro "A Nosa Señora da Lanzada. Estudio antropológico de un santuario costero". Fecha: Diciembre de 2011.

O documental "Sete Camiños. Encrucillada do tempo" en Radiofusión

Entrevista ó antropólogo Rafael Quintía en Radiofusión para falar do documental "Sete camiños. Encrucillada do tempo" realizado pola Sociedade Antropolóxica Galega. Data: xaneiro 2012

LIBRO "PARA CANTAR VEÑO EU" en Radiofusión

Entrevista en radiofusión ó antropólogo e músico Rafael Quintía para falar do seu libro "Para cantar veño eu! Unha viaxe pola cultura musical galega da man dos Chichisos", publicado pola Sociedade Antropolóxica Galega e a A.C. Os Chichisos. Data: Xaneiro de 2012

Entrevista Sobre o Documental "SETE CAMIÑOS. Encrucillada do tempo

Audio coa entrevista feita o dia 8 de xaneiro por Radio Galega e para no programa "Quen Somos" a Rafael Quintía sobre o Documental "SETE CAMIÑOS. Encrucillada do tempo"

Audio coa entrevista

DOCUMENTAL "SETE CAMIÑOS. ENCRUCILLADA DO TEMPO" na Radio Galega

Entrevista ó antropólogo Rafael Quintía no programa "Somos quen " da Radio Galega para falar do documental "Sete camiños. Encrucillada do tempo" realizado p ola Sociedade Antropolóxica Galega. Data: Xaneiro 2012

http://www.ivoox.com/documental-sete-caminos-encrucillada-do-tempo-na-radio-audios-mp3_rf_1019567_1.html

 

LIBRO "PARA CANTAR VEÑO EU" en Radiofusión

Entrevista en radiofusión ó antropólogo e músico Rafael Quintía para falar do seu libro "Para cantar veño eu! Unha viaxe pola cultura musical galega da m an dos Chichisos", publicado pola Sociedade Antropolóxica Galega e a A.C. Os Chichisos. Data: Xaneiro de 2012

http://www.ivoox.com/libro-para-cantar-veno-eu-radiofusion-audios-mp3_rf_1019578_1.html

 

Entrevista a Rafael Quintía sobre su libro A NOSA SEÑORA DA LANZADA.

Entrevista en el programa "Encuentros en la Medianoche" de Radio Voz a Rafael Quintía sobre su libro "A Nosa Señora da Lanzada. Estudio antropológico de un santuario costero". Fecha: Diciembre de 2011.

http://www.ivoox.com/entrevista-a-rafael-quintia-sobre-su-libro-a-audios-mp3_rf_1019594_1.html#

 

O documental "Sete Camiños. Encrucillada do tempo" en Radiofusión

Entrevista ó antropólogo Rafael Quintía en Radiofusión para falar do documental "Sete camiños. Encrucillada do tempo" realizado pola Sociedade Antropolóxi ca Galega. Data: xaneiro 2012

http://www.ivoox.com/o-documental-sete-caminos-encrucillada-do-tempo-en-audios-mp3_rf_1020205_1.html

El mundo de los santuarios de Galicia

Entrevista al antropólogo Rafael Quintía en el programa "Encuentros en la medianoche" de Radio Voz. Fecha: 6 de mayo 2012

http://www.ivoox.com/mundo-santuarios-galicia-audios-mp3_rf_1316161_1.html

Orígenes y tradiciones del Camino de Santiago

Tertulia sobre los orígenes, mitos y tradiciones del Camino de Santiago, en el programa "Encuentros en la medianoche" de Radio Voz. Part icipan: el antroplólo go Rafael Quintía, el etnógrafo Rodolfo Dacuña y el hitoriador Álvaro Bermejo. Fecha de emisión:09/06/2012

http://www.ivoox.com/orignes-tradiciones-del-camino-santiago-audios-mp3_rf_1317399_1.html

Os remedios curativos contra as espullas na medicina tradicional galega.

Entrevista ó antropólogo Rafael Quintía no programa da Radio Galega "Milenio" para falar dos remedios curativos contra as espullas na medicina tradicional ga lega. Emitido o 18/07/2012.

http://www.ivoox.com/os-remedios-curativos-contra-as-espullas-na-medicina-audios-mp3_rf_1424039_1.html

Entrevista sobre o libro "De vello, gaiteiro!"

Entrevista ó músico e antropólogo Rafael Quintía en RNE Radio 5 con motivo da publicación do seu traballo “De vello, gaiteiro! Biografía do grupo de mú sica tradicional Os Chichisos”. Emitido en outubro de 2012.

http://www.ivoox.com/entrevista-sobre-o-libro-de-vello-gaiteiro-audios-mp3_rf_1527480_1.html

Tertulia: orígenes de Galicia y sus primeros pobladores

Tertulia sobre los orígenes de Galicia y sus primeros pobladores, en el programa "Encuentros en la medianoche" de Radio Voz. Participan: el antroplólogo Rafae l Quintía, el etnógrafo Rodolfo Dacuña y el arqueólogo Pablo Novoa. Fecha de emisión:07/04/2012
Rating: 2.68

http://www.ivoox.com/tertulia-origenes-galicia-sus-primeros-pobladores-audios-mp3_rf_1191488_1.html

O santuario da Pedra Fita de Adai. Entrevista a Rafael Quintía no programa Milenio da Radio Galega

Entrevista ó antropólogo Rafael Quintía no programa da Radio Galega "Milenio". Data: 28/05/2012 

http://www.ivoox.com/o-santuario-da-pedra-fita-adai-entrevista-audios-mp3_rf_1255684_1.html

Rosalía de Castro e as campás de Bastavales

Reportaxe en RNE sobre Rosalía de Castro e as campás de Bastavales. Fala o antropólogo Rafael Quintía.

http://www.ivoox.com/rosalia-castro-e-as-campas-bastavales-audios-mp3_rf_1527702_1.html

RNE: Xornadas de Campás e Campaneiros 2011. Os Chichisos

Reportaxe de RNE sobre as Xornadas de Campás e Campaneiros organizadas pola A.C. Os Chichisos. Fala Rafael Quintía, antropólogo e músico do grupo Os Chichisos. Emitido: 18/10/2011

http://www.ivoox.com/rne-xornadas-campas-e-campaneiros-2011-os-audios-mp3_rf_1527544_1.html

Falando do anuario "fol de veleno" e dos proxectos da sociedade antropolóxica galega

Falamos dos proxectos da Sociedade Antropolóxica Galega e do anuario "Fol de Veleno¨" no programa "O Sombreiro de Merlín" de Radio Obradoiro. Fala o membros da Sociedade Antropolóxica Galega Rafael Quintía. Data de emisión: 10/011/2012

http://www.ivoox.com/falando-do-anuario-fol-veleno-e-dos-audios-mp3_rf_1610209_1.html

El mundo de los geoglifos y los petroglifos. entrevista en RNE

Entrevista a los miembros de la Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) Rafael Quintía y Miguel Losada en el programa Espacio en Blanco de RNE. Tema: El mundo s imbólico de los geoglifos y los petroglifos. Fecha de emisión: madrugada del 9 al 10 de marzo de 2012.

http://www.ivoox.com/mundo-geoglifos-petroglifos-audios-mp3_rf_1858749_1.html

Usos do alicornio na medicina popular galega

Entrevista no programa Milenio, da Radio Galega, con motivo da publicación do libro "Alicornio. O poder do corno de unicornio na medicina popular galega", doan tropólogo Rafael Quintía. Data de emisicón: 15 de outubro do 2013

http://www.ivoox.com/usos-do-alicornio-na-medicina-popular-galega-audios-mp3_rf_2482052_1.html#

Conexións míticas entre Exipto, Galicia e Irlanda

Entrevista relaizada ao antrop´logo Rafael Quintía no programa Milenio da Radio Galega. Data de emisión: marzo 2013.

http://www.ivoox.com/conexions-miticas-entre-exipto-galicia-e-irlanda-audios-mp3_rf_2482177_1.html

Radio Galega: A pedra da pezoña e outras pedras sandadoras

Entrevista ó antropólogo Rafael Quintía no programa da Radio Galega "O tren do serán". Tema da entrevista: os amuletos pétreos da cultura popular galega. Data: xuño 2008

Radio Voz: Santuarios y lugares sagrados de galicia

Entrevista os membros da Sociedade Antroplóxica Galega: Rafael Quintía -antropólogo- e Miguel Losada -etnógrafo- no programa "Encuentros en la medianoche" de Radio Voz. Data:Xaneiro 2012

Contactos

Sociedade Antropolóxica Galega

Síguenos na Rede

Segue a Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) nas Redes Sociais.

Wordpress   Blog da Antropoloxia Galega

Wordpress En Facebook

Twitter   En Twitter

Youtube   En Youtube

 En Ivoox

 En Isuu

Aviso Legal