Sociedade Antropolóxica Galega
Galician Anthropological Society


Organigrama

1. XUNTA DIRECTIVA

O órgano directivo da Sociedade Antropolóxica Galega está constituído polas seguintes persoas:
Presidente: Rafael Quintía
Secretario: Ana Durán Penabad
Tesoureiro: Antonio Vázquez
Vocal: João Bieites
Vocal: Xose Anxo Rosales

 

2. RESPONSABLE DE PRENSA E COMUNICACIÓN

Ana Durán 

 

3. EQUIPO DE REDACIÓN

Rafael Quintía
Miguel Losada
Ana Durán 
Pilar Vilas

4. PRODUCIÓN AUDIOVISUAL

João Bieites
Rafael Quintía
Miguel Losada
Miguel Alonso
Ana Durán 

5. DESEÑO E CREACIÓN ARTÍSTICA

João Bieites
Miguel Ângelo Bieites
Miguel Alonso
Ana Durán 

6. FOTOGRAFÍA

Pedro G. Losada
Roberto de la Torre
Ana Durán 

 

Contactos

Sociedade Antropolóxica Galega

Síguenos na Rede

Segue a Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) nas Redes Sociais.

Wordpress   Blog da Antropoloxia Galega

Wordpress En Facebook

Twitter   En Twitter

Youtube   En Youtube

 En Ivoox

 En Isuu

Aviso Legal